Affärsjuridik och skogsförvaltning

Under firman ”Abogado – jur och natur” bedriver Dr. Johan Österling affärsjuridisk rådgivning, med inriktning på bolagsrätt och ägarrelaterade frågor, och förvaltning av skogsfastigheter.

Kontakta J. Österling

Johan Österling har som advokat lämnat biträde till svenskt näringsliv under mer än 40 år. Efter att han under 2022 lämnat advokatsamfundet fortsätter han att driva verksamheten utan att vara advokat.

Bakgrund

1973 – Jur.kand och fil.kand (ekonomi).
1973 – 1975 arbete och studier i Europa , bl a som jurist vid tyska advokatbyrån Dr. Frank & Partners och Europarådet (Strasbourg)
1975 - 1976 studier i internationell rätt vid McGill University, Montreal, Kanada (Dipl. Air & Space Law)
1977 – 1979 tingsnotarie vid Jämtbygdens tingsrätt.
1979 – 1990 Birger Gezelius Advokatbyrå, delägare.
1990 – 2011 Advokatfirman Foyen, delägare.
2011 – Driver egen verksamhet under firma Advokat Johan Österling
2022 - Egen verksamhet under firma Abogado - jur & natur (ej advokat)

Kontakta Johan Österling