Affärsjuridik

Johan Österlings advokatfirma utgör plattformen för advokaten Johan Österlings fortsatta verksamhet som advokat, sedan han efter uppnådd pensionsålder lämnat Advokatfirman Foyen. Verksamheten omfattar affärsjuridik, med särskild inriktning på bolagsrätt och ägarrelaterade frågor. En betydande del av verksamheten avser gruvor och mineralprospektering, såväl i Sverige som utomlands. Firmans klienter utgörs vid sidan av gruv- och prospekteringsbolag av byggföretag, fastighetsbolag, teknologi-, handels- och industriföretag.

Kontakta J. Österling

Johan Österling har som advokat lämnat biträde till svenskt näringsliv under mer än 30 år. Hans klientstock har främst omfattat mindre och medelstora företag, men han har ofta även biträtt såväl de största företagen som kommuner och kommunala företag. Österling är styrelseledamot i ett flertal såväl noterade som onoterade bolag.

Bakgrund

1973 – Jur.kand och fil.kand (ekonomi).
1973 – 1975 arbete och studier i Europa , bl a som jurist vid tyska advokatbyrån Dr. Frank & Partners och Europarådet (Strasbourg)
1975 - 1976 studier i internationell rätt vid McGill University, Montreal, Kanada (Dipl. Air & Space Law)
1977 – 1979 tingsnotarie vid Jämtbygdens tingsrätt.
1979 – 1990 Birger Gezelius Advokatbyrå, delägare.
1990 – 2011 Advokatfirman Foyen, delägare.
2011 – Driver egen verksamhet under firma Advokat Johan Österling

Kontakta Advokaten